คำถามที่  115

     โรคSLEสามารถติดต่อทางพันธุกรรมได้หรือไม่คะถ้าแต่งงานคนที่เป็น
โรคนี้ลูกจะเป็นโรคนี้หรือไม่คะ  แต่เป็นในระดับที่ไม่ร้ายแรงมาก    รบกวนตอบ
ด้วยนะคะ


ตอบ

     สาเหตุส่วนหนึ่งของโรค เอส แอล อี เกิดจากพันธุกรรม   ผู้ป่วยโรค เอส แอล อี
จะเป็นผู้ที่มีพันธุกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเป็น   ซึ่งในปัจจุบันพบว่าความผิดปกติทาง
พันธุกรรมที่ทำให้เกิดโรค เอส แอล อี มีหลายตำแหน่ง  ถ้าแต่งงานกับคนที่เป็น
โรค เอส แอล อี  ลูกมีโอกาสเป็นโรค เอส แอล อี มากกกว่าเด็กอื่น   แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะต้องเป็น  ทั้งนี้ยังขึ้นกับปัจจัยอื่นอีกหลายประการ เช่น ถ้าเป็น
ลูกสาวก็มีโอกาสเป็นโรค เอส แอล อี มากกว่าลูกชาย  เป็นต้น

น.พ. กิตติ