คำถามที่  111

เรียน  คุณหมอกิตติ

     ดิฉันป่วยเป็น SLE มาประมาณ 2 ปี  อาการช่วงนี้ก็ดีขึ้น ทานยาPrednisolone
เช้า-เย็น ครั้งละ 1 เม็ดประมาณ 1 เดือนมาแล้วมีอาการเสียงแหบไม่หาย แต่ไม่ได้
เจ็บคอหรือระคายคอ  ไม่มีเสมหะ   อยากเรียนถามคุณหมอว่า เกี่ยวข้องตัวโรคหรือไม่
(ไปหมอหมอทางด้านคอมาแล้วเส้นเสียงปกติ  ไม่มีก้อนอะไรในคอ หมอไม่ทราบสาเหตุ
ที่ทำให้เสียงแหบค่ะ)

ตอบ

- มีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้เสียงแหบ

- ปรกติไม่น่าเป็นจากตัวโรค เอส แอล อี เอง

- ควรขอความเห็นเพิ่มเติมจากแพทย์หู คอ จมูก ที่ ร.พ. ใหญ่ ๆ หรือโรงเรียนแพทย์

น.พ. กิตติ