คำถามที่  107

เรียน คุณหมอกิตติ

     ดิฉันเป็น SLE  มาประมาณเกือบ 3 ปี แล้ว  หลังจากคลอดลูกก็มีอาการปวดข้อ
  และผื่นขึ้นร่วมกับมาไข้จึงไปตรวจเลือดทำให้ทราบว่าเป็นโรคนี้  และรักษามาอย่าง
ต่อเนื่อง (ตอนนี้รักษาที่ร.พ.บำรุงราษฎร์อยู่) ต้องตรวจเลือดทุกเดือน  ส่วนใหญ่อาการ
ที่เป็นข้อที่ข้อเท่านั้น  ไม่ลามไปถึงอวัยวะอื่น ๆ อาการทั่วไปคือปวดตามข้อต่าง ๆ/ชา
ตามปลายมือปลายเท้า/เจ็บใต้เท้า  ทั้ง ๆ ที่ปัจจุบันก็ทานยา เพรดนิโซโลนอยู่ 2 เม็ด
และอิมูแรนอยู่ 1.5 เม็ดทุกวันคะ (อ้อ ลืมเรียนคุณหมอไปว่าก่อนหน้านี้ท้องเสีย (เป็นบิด)
มา 2 ครั้งต้องนอนโรงพยาบาลเลยคะ)

1. อาการที่เป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าโรคกำเริบรึเปล่าคะ  ทั้ง ๆ ที่ก็ยังทานยาอยู่นะคะ
2. อาการติดเชื้อในทางเดินอาหาร (ท้องเสีย) เป็นตัวกระตุ้นโรครึเปล่าคะ
3. คนไข้ SLE ที่มีอาการแค่ทางข้อ  ต่อไปจะมีอาการเพิ่มมากขึ้นไปสู่อวัยวะต่าง ๆ
ได้มั้ยคะ  มีเปอร์เซ็นต์มากน้อยเพียงใดคะ


ตอบ

1. อาการปวดข้อ  เกิดจากโรค เอส แอล อี กำเริบได้

2. การติดเชื้อในทางเดินอาหาร  หรือที่อื่น ๆ ก็ตาม  สามารถกระตุ้นโรค เอส แอล อี
ให้กำเริบได้

3. ไม่แน่นอน  ขึ้นอยู่กับตัวโรค เอส แอล อี ของแต่ละคนว่ารุนแรงมากน้อยเพียงใด
และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ไม่มีการศึกษาในแง่นี้มาก่อนว่าจะมีกี่เปอร์เซ็นต์แต่ผู้ป่วย
ที่มีอาการทางข้อพบได้ร้อยละ 80-90  อาการทางผิวหนังพบได้ร้อยละ 90 
อาการทางไตพบได้ร้อยละ 80

น.พ. กิตติ