คำถามที่  105

เรียนคุณหมอกิตติ

มีคำถามต้องการเรียนถามคุณหมอ ดังนี้

1. การเป็นโรค SLE แล้ว เป็นสาเหตุให้เกิดโรค AIDS ได้หรือไม่
2. หรือ การเป็น AIDS แล้วเป็นสาเหตุให้เกิดโรค SLE ได้หรือไม่
3. โรคทั้งสองมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร

รบกวนคุณหมอช่วยกรุณาตอบทางอีเมลล์ด้วยค่ะ

 

ตอบ

เอส แอล อี กับโรคเอดส์ เป็นคนละโรคกัน โรคเอดส์ เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV
ผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ ภูมิคุ้มกันจะถูกทำลายไปหมด จนไม่มีภูมิคุ้มกัน จึงมักจะมีการ
ติดเชื้อโรคต่าง ๆ ที่คนธรรมดาไม่ติด แต่ผู้ป่วยโรค เอส แอล อี ภูมิคุ้มกันเกินรุนแรง
ผิดปกติไปจนไปทำให้เกิดการอักเสบกับอวัยวะต่าง ๆ จึงเกิดเป็นโรคขึ้น

น.พ. กิตติ