คำถามที่ 10

เรียนคุณหมอ

ดิฉัน อายุ 30 ปีกำลังศึกษาต่ออยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสดิฉันเพิ่งผ่าตัด ต่อมไทรอยด์
เป็นพิษค่ะ ก่อนผ่าตัดนั้น ได้ทำความทดสอบเรื่องความแข็งตัวของเลือด ทำการ
ทดสอบ 2 ตัวเป็นภาษาฝรั่งเศสคือ Taux de Prothrombine เวลาปกติค่ะ
เวลาแข็งตัวของเลือดอยู่ที่ 12.7 - 12.9 ได้ 96% I.N.R. = 1.03 Temps de
cephaline active ผิดปกติคือ 33 - 57 วินาที
ซึ่งได้มีการเขียนกำกับไว้ว่าคนปกติต้องไม่เกินกว่า 8 วินาที ดิฉันจึงถูกส่งตัว
ไปให้คุณหมอโลหิตตรวจซ้ำตรวจหลายอย่างมากค่ะ ผลคือ ดิฉันมีระบบ
Autoimmunity เป็น positive และรวมถึงมีการพร่องFactor XII
ค่ะคุณหมอเลือดบอกว่าผ่าตัดได้และควรตรวจหาระบบออโต้อิมมูนเพิ่มด้วย
แต่หมอผ่าตัด ก็ไม่ได้ให้ทำอะไรเพิ่มและได้เขียนว่า ดิฉันมี Autoimumity
มากกว่าปกติ (positive)เพราะดูผลจากการตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
ซึ่งมีค่าสูงกว่าปกติหมด ดังนี้ค่ะ

Auto Anticorps Anti-thyroglobuline ได้ 414 ค่าปกติ 260 – 350
Auto Anticorps Anti-Thyroperoxydase ได้ 845 ค่าปกติ 60 - 100
Auto Anticorps Anti-Recepteur TSH ได้ 26.4 ค่าปกติ 0 - 1

ดิฉันได้ตรวจเลือด 2 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 3 เมษายน ครั้งที่สอง
วันที่ 15 พฤษภาคม ค่าปกติ

Hematies ครั้งแรก 4.90 4.20 - 5.70 MM/mm3
ครั้งสอง 4.84 4.0 - 5.5 T/l
Hemoglobine ครั้งแรก 13.0 12.0- 16.0g/100ml
ครั้งสอง 13.2g/dlN 12.2 - 16.2
Hematocrite ครั้งแรก 38.7% 35 -47
ครั้งสอง 39.8% 33 - 50
V.G.M *** ครั้งแรก 78.9 u3 83- 98
*** ครั้งสอง 82 u3 83 - 98
(Volume Globulaire Moyen)
RDW ครั้งแรก ไม่ได้ตรวจ
ครั้งสอง 14.1% <18
T.C.M.H *** ครั้งแรก 26.5 uug 27 - 32
ครั้งสอง 27.3 ug 27 - 32
(teneur corpusculaire moyenne enhemoglobine)

C.C.M.H ครั้งแรก 33.6 g/dl 31- 36
ครั้งสอง 33.2 % 32 - 36
(concentration corpusculaire moyenne enhemoglobine)
ครั้งแรก ครั้งที่สอง
WBC 4,700 8,267
Neutrophil 2,411 5,708
Eosinaphil 94 116
Basophils 0.6% 0.3%
Lymphocyte 1,889 1,850
Monocyte (273)5.8% (570) 6.9%

เกล็ดเลือด 251,000 246,000 (ล่าสุดที่ตรวจความแข็งตัวของเกล็ดเลือด
เมื่อวันที18พฤษภาคม เหลือแค่ 243,000) *** คือค่าผิดปกติกว่าเกณฑ์ค่ะ
ตอนนี้ ดิฉันเพิ่งผ่าตัดได้ เกือบ 10กว่าวันแล้วค่ะ แต่ยังรู้สึกว่าใต้เปลือกตาสีซีด
และมือเท้าก็ซีด และตรงขามีจุดช้ำๆ สีนำตาล เขียวๆ ขึ้นข้างละประมาณ 4-5 จ้ำ
เพราะก่อนหน้านี้ ดิฉันเป็นคนผิวเป็นจ้ำง่าย แต่ต้องโดนชน กระทบ
แต่นี้ ก็นอนอยู่เฉยๆ ไม่ได้โดนอะไรเลยค่ะตอนนี้เวลาเมื่อยแขน บีบไปแรงๆ
ก็จะมีรอยช้ำตรงที่นวด เป็นเม็ดเล็กๆ สีแดงใหญ่บ้างเล็กบ้าง ตามรอบที่นวด
เหมือนเลือดแดงแตกง่าย ดิฉันไม่แน่ใจว่า ดิฉันจะเป็นโรค เอส แอล อี หรือไม่คะ
เพราะหากว่า ตอนตรวจเลือดนั้นยังไม่ได้แสดงผลออกมา แต่ผลระบบ
autoimmunity เป็น positive นั้นควรที่จะไปตรวจเพิ่มเติมหรือไม่คะ
เพราะถ้าดิฉันเป็นแล้วคงจะร้ายแรง เพราะเกี่ยวกับระบบเลือดใช่ไหมคะและ
เลือดดิฉันไม่แข็งตัวด้วย ตอนนี้อาการอย่างอื่นยังไม่มีค่ะโดนแดดได้ผิวไม่เป็น
ผื่นแดงใดจะมีก็คล้ายสิวอักเสบหลายเม็ด คันๆ ตรงหน้าอกเหมือนสิวทั่วไป
หลังผ่าตัดผ่านไป7วัน มีปวดเมื่อยตามกระดูกแถวข้อศอกแขน และนิ้วชี้
เป็นได้วันหนึ่งกินยาพาราก็หายไปตอนนี้ยังไม่ปวดเพิ่มค่ะ ดิฉันกังวลใจมาก
และกลัวมากค่ะ รบกวนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ด้วยความนับถือ


คำตอบ

จากข้อมูลที่ให้มาที่คุณมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ มีจ้ำเลือดขึ้นง่าย
มีการตรวจพบว่าเป็นโรคทาง autoimmune ขณะนี้คิดว่ายังไม่น่าจะเป็นโรค
เอส แอล อี แต่อาจจะเป็นโรคอีกโรคหนึ่งในกลุ่มโรคแพ้ภูมิที่เรียกโรค
antiphospholipid syndrome ที่ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติต่อโปรตีน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแข็งตัวของเลือด มีจ้ำเลือดขึ้นง่ายกว่าปกติ มีการตรวจพบ
ว่ามีภูมิคุ้มกันผิดปกติเป็น autoimmune นอกจากนี้อาจมีอาการเส้นเลือดแดง
หรือเส้นเลือดดำอุดตันง่าย อาจมีการแท้งบุตรง่าย หรือมีเกล็ดเลือดต่ำได้ง่าย
ในกรณีของคุณควรได้รับการตรวจเลือด เพื่อพิสูจน์ว่าเป็น โรคนี้หรือไม่
เช่น การตรวจ anticardiolipin หรือการตรวจ lupus anticoaqulant
แต่ภาวะนี้ก็อาจพบร่วมกับโรคเอส แอล อี ได้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรได้รับการตรวจ
อย่างละเอียดต่อไป

นพ.กิตติ