ชาว SLE สามารถคุยกับคุณหมอ เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ SLE


        ได้ที่ e-mail : saowalux.pat@mahidol.ac.th   



ทางเว็บ thai-sle.com ต้องขอกราบขอบพระคุณ  ผศ.นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
และ พ.ญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ หน่วยโรคภูมิแพ้ อิมนูโมวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ให้ความกรุณามา ตอบ
คำถาม ของชาว SLE ในทุกคำถามด้วยค่ะ ร
 


สารบัญเว็บไซต์ : l ความรู้เกี่ยวกับโรคเอสแอลอี l คุยกับเพื่อนเอสแอลอี l  คุยกับคุณหมอ l  คำถาม-ถามบ่อย l กระดานข่าว l



..... เว็บเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2547.....

Copyright 2004-2012 thai-sle.com All right reserved
เว็บแสดงผลได้ดี โดยใช้ IE 5.0 ความละเอียดหน้าจอที่ 800*600 จุด
มีข้อแนะนำใดๆเมล์บอกกันได้ที่ thaisle2004@yahoo.com