เทรนด์สุขภาพกับอาหารของคนไทย ในยุคนี้

เทรนด์สุขภาพกับอาหารของคนไทย

Eat Clean กินมัง เป็นสโลแกนของการดูแลตัวเองสำหรับใครหลายๆ คน ในยุคนี้  ซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของเทรนด์และไลฟ์สไตล์ของคนไทย  ที่ยังคงมาแรงในตอนนี้ก็คือ  กระแสของการรักสุขภาพที่ต้องสอดคล้องกับรูปแบบและวิถีชีวิต  เรายังคงมองหาอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพของเราเอง  ผักออแกนิกรวมไปถึงสิ่งต่างๆ ที่บอกว่าเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจ  ดังนั้นอาหารที่ได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ก็คืออาหารที่มีความพิเศษเฉพาะบุคคล ซึ่งเทรนด์สุขภาพที่กำลังมาแรงในเรื่องของโภชนาการที่ดี ก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์และเป็นที่ต้องการ ของเราเป็นอย่างมาก

จากการสำรวจ ของบริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยการตลาด  ได้เปิดเผยถึงเทรนด์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคคนไทยพบว่า 48% กำลังจะเริ่มปฏิวัติรูปแบบการรับประทานอาหาร และการใช้ชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีซึ่ง 90% บอกว่าจะหันมารับประทานผักผลไม้ให้มากยิ่งขึ้นและ 53% บอกว่าจะวางแผนที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตว์และ 45% บอกว่าจะทานมังสวิรัตินั่นเอง ดังนั้น ผู้ผลิต จึงได้จับกระแสและผลการสำรวจต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะผลิต อาหารออกมาให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

Healthy Breakfast

นอกจากนี้ Hello คุณหมอ ยังพบว่าอาหารที่มาพร้อมกับเทรนและ Lifestyle  ของคนในยุคนี้ จะต้องเป็นแบรนด์ที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้านั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเราและมีความเหมาะสมกับเราเป็นอย่างมากซึ่งแบรนด์นี้จะต้องเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การที่เราจะควักตังค์ในกระเป๋าแล้วจ่ายออกไปแน่นอนว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการและคุ้มค่าต่อการใช้งาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าในหมวดของอาหาร คิดเป็นร้อยละ 67 และสินค้าเพื่อสุขภาพและฟิตเนสคิดเป็นร้อยละ 63 นั่นเองดังนั้นกลุ่มสินค้าที่อยู่ในหมวดของสุขภาพจึงเป็นสินค้าที่ยังคงมีความโดดเด่น  และเป็นที่ต้องการของคนไทยเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้แล้วในเรื่องของความสวยงาม ยังคงมีผู้ที่ชื่นชอบ ให้มีการผลิตสินค้าออกมาแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้บริโภค เช่นเดียวกับกลุ่มมของอาหาร

สื่อดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อเทรนและไลฟ์สไตล์การบริโภค

สื่อดิจิตอลถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากและมีผลต่อการเลือกใช้สินค้าต่างๆของผู้คนในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลที่มาจาก โลกออนไลน์ สังคมออนไลน์ Social Media  ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเรามักจะพบว่า Blogger ต่างๆ ก็มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินค้า มากด้วยเช่นกัน

ซึ่งแน่นอนว่า ในการเลือกใช้สินค้าตามสื่อต่างๆ ก็เพื่อที่จะให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีสุขภาพที่ดีขึ้น นั่นก็คือการได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วย  วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติรวมไปถึงต้องมีไขมันต่ำและเป็นสินค้าออแกนิคสิ่งต่างๆ เหล่านี้  เป็นสิ่งที่ผู้บริโภค มักจะเลือกซื้อ มากกว่าเมื่อก่อน ที่เน้นในเรื่องของความอร่อยเป็นหลัก แต่สำหรับปัจจุบันนี้การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพไขมันต่ำ การหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว  แคลอรี่น้อย  น้ำตาลน้อย  กลับเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากกว่านั้นเอง