เทรนด์สุขภาพกับอาหารของคนไทย

เทรนด์สุขภาพกับอาหารของคนไทย ในยุคนี้

Eat Clean กินมัง เป็นสโลแกนของการดูแลตัวเองสำหรับใครหลายๆ คน ในยุคนี้  ซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของเทรนด์และไลฟ์สไตล์ของคนไทย  ที่ยังคงมาแรงในตอนนี้ก็คือ  กระแสของการรักสุขภาพที่ต้องสอดคล้องกับรูปแบบและวิถีชีวิต  เรายังคงมองหาอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพของเราเอง  ผักออแกนิกรวมไปถึงสิ่งต่างๆ ที่บอกว่าเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจ  ดังนั้นอาหารที่ได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ก็คืออาหารที่มีความพิเศษเฉพาะบุคคล ซึ่งเทรนด์สุขภาพที่กำลังมาแรงในเรื่องของโภชนาการที่ดี ก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์และเป็นที่ต้องการ ของเราเป็นอย่างมาก จากการสำรวจ ของบริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยการตลาด  […]

Read More →